תקנון האתר

 1. אני מודה לך על שבחרת להיכנס לאתר האינטרנט www.alinyerushalmi.co.il (להלן: "האתר"), המשמש כקטלוג וחנות לתכשיטים.
 2. האתר בבעלות "אלין ירושלמי עיצוב תכשיטים" ע.מ. 29032976, הציונות 75, אשדוד 74356, אשר מוכרת ומשווקת תכשיטים.
 3. כל הזכויות לתכנים, לצילומים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורים ל"אלין ירושלמי עיצוב תכשיטים".
 4. תקנון זה מטרתו להסדיר את מערכת היחסים שבין הגולשים באתר לבין "אלין ירושלמי".
 5. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיו.
  בעת גלישתך באתר והזמנת מוצרים דרכו, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר.
  בנוסף הינך נותן את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד "אלין ירושלמי" ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה.
  אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.
 6. הגדרות לאתר:
  "מוצרים" – המוצרים והשירותים אותם מציעה "אלין ירושלמי" למכירה לגולשים במסגרת האתר.
  "גולשים" – יחידים המבצעים פעילות באתר, דוגמת: גלישה, רכישה, צפייה הרשמה  ועוד.
  "יצרנים" – העסקים מהם רוכשת "אלין ירושלמי" את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
  "פעולה באתר" – כל פעולת רכישה של מוצרים המוצעים באתר.
 7. מטעמי נוחיות בלבד נכתב התקנון בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.
 8. חברת "אלין ירושלמי" שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת.
  השינוי יהיה תקף החל ממועד פרסום התקנון המתוקן באתר.
 9.  בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

תנאים לרכישה באתר

הרכישה באמצעות האתר מותרת רק למי שהינו מעל לגיל 18 וברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי תקף.
בעלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפותו של גולש באופן זמני או לצמיתות וזאת בהתבסס על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו בעלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפות של גולש בכל אחד מהמקרים הבאים:
* אם ביצעת מעשה הפוגע או עלול לפגוע במנהלי האתר או מי מטעמם או בצד שלישי כלשהוא, לרבות גולשים אחרים ו/או ספקים.
* אם נמסרו במכוון פרטי מידע שגויים.
* אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
* אם נעשה שימוש לרעה באמצעים המוצעים באתר.

האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים, מחירם, פרסומם, אספקתם ופעולות כספיות הנוגעות לרכישתם, איכותם, האחריות הניתנת להם, וכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על "אלין ירושלמי" באופן בלעדי.

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות כשהתמונות נועדו להמחשה בלבד. בכל פריט מוצג מחירו בשקלים. המחיר כולל מע"מ, על פי שיעורו במועד הפירסום.
תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, כולל הבדלי גוונים.

"אלין ירושלמי" תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת וללא הודעה מוקדמת, להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את מחירי המוצרים.
רכישת מוצרים ותשלום:
התשלום מתבצע באמצעות עיסקה טלפונית בכרטיסי אשראי, סליקה אינטרנטית באמצעות שרת מאובטח
(למעט דיינרס) מוצפן או paypal.
במידה והלקוח השאיר את פרטיו באתר לשם יצירת קשר חברת "אלין ירושלמי" מתחייבת לחזור תוך 24 שעות למעט בשישי, שבת וחג אך הדבר עלול לגרום לעיכוב במשלוח.
במידה ובוצע חיוב עבור פריט שנגמר מהמלאי "אלין ירושלמי" מתחייבת להחזיר את מלוא הכסף ללקוח.

לצורך ביצוע הרכישה יש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר, עיר, ארץ, טלפון ודואר אלקטרוני.
על פי הדין, אינך חייב למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים דלעיל לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר.
רכישת מוצר מותנת בקליטת פניית הרוכש במערכת המחשב של האתר כשהיא מכילה את כל הפרטים למשלוח.
"אלין ירושלמי" לא תתחשב בפניות שלא נקלטו במערכת או שנקלטו באופן חלקי (מכל סיבה שהיא), לא תישא באחריות בשל כך מכל סוג.
פריטים שנמצאים במלאי ישלחו בדואר רשום תוך 2-3 ימי עסקים.
תכשיטים שאינם במלאי יתואם מועד האספקה בצורה טלפונית.

אספקת המוצרים

"אלין ירושלמי" שולחת את הפריטים בישראל באמצעות דואר רשום של דואר ישראל.
"אלין ירושלמי" לא תהיה אחראית לזמני האספקה של דואר ישראל מרגע הוצאת המשלוח מכל סיבה שהיא כולל עיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון.

ביטול רכישה

לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב כולל באמצעות פקס. 08-8558275
או בדוא"ל info@alinyerushalmi.com.
הרוכש יכול לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם
במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאינה פגם יש לשלוח את הפריט לסטודיו "אלין ירושלמי" בדואר רשום לכתובת הציונות 75 אשדוד 74356 כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם.
עם קבלת התכשיט יוחזר לך הסכום באותו אמצעי תשלום שבו שולם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך וללא החזרת דמי משלוח.
במקרה של ביטול עסקה בשל פגם בפריט, יושב לך הסכום ששולם במלואו מיום קבלת הודעת הביטול. אם סופק לך המוצר יש להחזיר את הפריט לסטודיו "אלין ירושלמי" בדואר רשום כאשר הוצאות המשלוח יחולו על "אלין ירושלמי".
"אלין ירושלמי" שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה במספר מקרים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.
"אלין ירושלמי" לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של הרוכש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הרוכש הייתה שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

הגבלת אחריות

"אלין ירושלמי" לא מתחייבת כי השירותים באתר ינתנו כסדרם ובאופן רציף וללא טעויות.
"אלין ירושלמי" רשאית בכל עת להפסיק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או חלקה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על "אלין ירושלמי"  אחריות כלשהי.
"אלין ירושלמי" לא תהיה אחראית ולא תחוייב בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או פגיעה, ישירה או עקיפה כולל עוגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר או למחשב שלהם או לכל צד שלישי שהוא עקב השתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס או לגלוש באתר או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (כגון וירוסים) במהלך השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.

קניין רוחני

כל הזכויות מכל סוג שהוא (כולל זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני), באתר, בכל חלק שלו ובכל הפעילויות שבו ובשמו, שייכים באופן בלעדי ל- "אלין ירושלמי" ו/או לצדדים שלישיים כולל יצרנים שהעניקו ל- "אלין ירושלמי" הרשאה להשתמש בהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "אלין ירושלמי" הינה הבעלים היחידי של הרעיונות המוצגים באתר ובכל אחת מהפעילויות השיווקיות שבו, השמות, הסימנים המסחריים של האתר, העיצוב באתר, התוכן והפעילויות שיופיעו באתר.
חל איסור להעתיק, לפרסם, לשנות, למכור ולהפיץ, לשדר, להעביר, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בתמונות, בעיצובים ובחומרים המופיעים באתר – בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של "אלין ירושלמי" בכתב.

מדיניות הפרטיות

כמקובל באתרים רבים, תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי להזמנת מוצרים.
על-פי חוק אינך חייב למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
מסירת מידע לאתר זה תשמש כהסכמה לאיסוף, שימוש וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
בטרם תמסור את הפרטים, הינך מתבקש לקרוא ולוודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך.
"אלין ירושלמי" תשמור את כל המידע שנצבר עליך כולל נתונים שימסרו בעת ההרשמה. השימוש במידע ייעשה רק על פי תקנון זה ובכפוף לדין למטרות הבאות:
כדי לפנות אליך בדואר אלקטרוני לצורך יצירת קשר איתך כולל שליחת הצעות פרסומיות לרכישת מוצרים.
כדי להעשיר את הפעילויות באתר ולהתאימם לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם.
כדי לאפשר לך להשתמש באתר
"אלין ירושלמי" מתחייבת כי לא תעביר לצד שלישי את הפרטים והמידע שנאסף על פעילותך למעט במקרים הבאים:
הפרת תנאי השימוש באתר או באתרים אחרים.
תבצע או יתרחש נסיון לבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין.
אם יתקבל צו שיפוטי המורה ל"אלין ירושלמי" למסור את פרטיך או המידע עליך לצד שלישי בהקשר לכל מחלוקת, תביעה, דרישה, הליכים משפטיים או טענה.
אם פעילות האתר תועבר לטיפול תאגיד אחר או תמוזג פעילותו עם צד שלישי. במקרה זה "אלין ירושלמי" תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.

"אלין ירושלמי" מפעילה באתר מערכות לאבטחת מידע אשר מפחיתים אך לא שוללים לגמרי – את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי "אלין ירושלמי".
כמו כן "אלין ירושלמי" אינה אחראית שהאתר או המערכת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בעת ההרשמה לאתר והשארת הפרטים כולל דואר אלקטרוני וטלפון הינך מאשר ל"אלין ירושלמי" לשלוח אליך מידע שיווקי.
במידה ואין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי תוכל, בכל רגע, לבטל את הסכמתך ולהפסיק את קבלת המידע וזאת באמצעות בקשה להסרה מקבלת מידע מהאתר.

הפסקת פעילות גולש

"אלין ירושלמי" רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת להפסיק את השימוש באתר, הרישום לאתר והגישה לאתר במקרה של הפרת תקנון האתר, ו/או אם כרטיס האשראי שלך נחסם ו/או הוגבל, ו/או בכל מעשה הפוגע או עלול לפגוע ב"אלין ירושלמי", בפעילויות שבאתר או בגולשים.

במקרה של הפרה, תהיה "אלין ירושלמי" רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

במקרה של הפרה יפצה ו/או ישפה המפר את "אלין ירושלמי" בגין כל תשלום, נזק, הפסד, אבדן רווח והוצאה שייגרמו להם עקב הפרתו תנאי שימוש אלה.

תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד "אלין ירושלמי" הינה שישה חודשים החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.

הדין ותנאי שיפוט

בעת שימוש באתר וכל דבר ועניין הנובע מכך, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור ל- "אלין ירושלמי" ו/או למי מטעמה ו/או לאתר יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באשדוד – ישראל אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.